Sužinokite daugiau apie mūsų projektą

Untitled design (35)
why-choose-one-shape-1

Apie Šventyklą

Senovėje, bet koks miestas buvo pradedamas statyti nuo šventyklos. Dvarakos miesto statyba remiasi tuo pačiu principu. Dvarakos miesto centras ir atrama – Dvarakos šventykla. Mums reikalinga šventykla kur galėtume įsikvėpti, kurti, atleisti, atsiprašyti, atsigauti, permąstyti, pasikeisti ir pakilti virš tos materialios kasdienybės, kuri kasdien mums neduoda jokios ramybės. Tokia vieta Lietuvoje ir bus Dvarakos miesto šventykla.

Dvaraka (6)
Dvaraka Miestas (4)

Skleisti dvasinę pažintį ir gyvenimo harmoniją yra mūsų misija.

Sužinokite daugiau apie mūsų misiją

Misija

Dvarakos miesto šventyklos misija papasakoti žmonėms, kad jie yra dvasinės būtybės – sielos ir kad tikrieji jų namai – dvasinis pasaulis. Padėti žmonėms užmegzti asmeninius santykius su Aukščiausiuoju. Išmokyti žmones nebijoti mirties ir supažindinti su reinkarnacijos ir karmos dėsniais. Sudaryti sąlygas žmonėms transformuoti savo sąmonę, kad širdyje atsirastų noras mylėti kitus ir priimti save. Padėti žmonėms įveikti prisirišimus nuo alkoholio, narkotikų, cigarečių, geismo, nuo bet kokios prievartos kitų ir savo atžvilgiu. Padėti žmonėms surasti ir pažinti save.

Dvaraka (5)
Dvaraka (4)

Tapti dvasinio švietimo centru Lietuvoje yra mūsų vizija.

Sužinokite daugiau apie mūsų viziją

Vizija

Dvarakos miesto šventykla – tai vieta, kurioje mokysimės gerumo, atlaidumo, pamaldumo, nuoširdumo, nuolankumo, kantrybės, savęs, kaip sielos ir žmogaus pažinimo, atsirišimo nuo visų priklausomybių ir egoizmo įveikimo. Dvarakos šventyklos vizijos esmė – išmokti mylėti vienas kitą per tarnystę Aukščiausiajam ir vienas kitam. Dvarakos šventykla skirta visų žmonių suartėjimui ir bendradarbiavimui. Dvarakos šventykla atvira viso pasaulio žmonėms nepriklausomai nuo tautybės, rasės ir religinių įsitikinimų.

Šventyklos Projekto Dokumentai

  • Annual summary of active tax increment financing

    2.9KB Atsisiųsti
  • When an unknown printer took a galley of type

    2.9KB Atsisiųsti

Šventyklos Rėmimas

Šventyklos statyba remiama asmeninėmis žmonių aukomis. Taip pat visų mūsų vykdomų projektų – esame įkūrę keletą socialinio verslo grupių tokių kaip „Vaišravana“ ir „Baladeva“ platinančių savo produkciją ir užsiimančių paslaugų tiekimu – pelnas yra skiriamas Dvarakos šventyklos statybai, infrastruktūros plėtimui ir išlaikymui, žmonių apmokymui, naujų darbo vietų sukūrimui.

Jei norite prisidėti prie šventyklos augimo savo veikla, žiniomis ar parama, mielai lauksime.
Kurkime Dvaraką kartu!

Galerija

Peržiūrėkite Mūsų Nuostabaus Miesto Planus

Miesto statybų projektavimo nuotraukos, brėžiniai, suplanuoti pastatai ir kita.